Czas czytania: około min.

Bezpieczeństwo na Światowych Dniach Młodzieży

21.04.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacjami o stanie przygotowań miejsc wydarzeń centralnych Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 opublikowanymi 15 kwietnia 2016 roku przez zespół odpowiedzialny za przygotowanie miejsc wydarzeń centralnych, w podkrakowskich Brzegach zostały przeprowadzone przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie prace konserwacyjne wałów na rzekach. Poprawiono również stan rowów przy ciekach wodnych, a teren został uporządkowany. Dodatkowo, na rzece Serafa w Bieżanowie oddano do użytku przeciwpowodziowy zbiornik retencyjny, regulujący nadmierny dopływ wód, który w sytuacji kryzysowej miałby zatrzymać przepływ rzeki. Przedstawione informacje wskazują na działania podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie odwodnienia terenu.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.