Bezpieczeństwo na Światowych Dniach Młodzieży

21.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacjami o stanie przygotowań miejsc wydarzeń centralnych Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 opublikowanymi 15 kwietnia 2016 roku przez zespół odpowiedzialny za przygotowanie miejsc wydarzeń centralnych, krakowskie Błonia będą miejscem trzech pierwszych dużych spotkań przybyłych pielgrzymów: ceremonii otwarcia we wtorek 26 lipca, w której może wziąć udział ok. 500 tys. młodych pielgrzymów, powitania papieża Franciszka w czwartek 28 lipca z udziałem ok. 800 tys. osób oraz Drogi Krzyżowej w piątek 29 lipca, w której może uczestniczyć nawet 1 mln osób.

Jak obliczyli sami organizatorzy: “Wraz z Parkiem Jordana i starą Cracovią, powierzchnia Błoń wynosi 417 018 m kw. Przyjmując, że na jedną osobę przypada 0,5 m kw., należy uznać, że na tym terenie zmieści się 834 036 osób. Przy współczynniku 0,6 m kw/os. wartość ta zmniejsza się do 695 030 osób. To oznacza, że jest to miejsce zdecydowanie za małe, nawet przy uwzględnieniu okolicznych terenów, na organizację pozostałych dwóch spotkań ŚDM.”

Pozostałe dwa spotkania, w których według szacunków organizatorów może wziąć udział nawet 1,5-1,8 mln pielgrzymów, odbędą się na Campus Misericordiae w podkrakowskich Brzegach.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.