Bilans rządów Donalda Tuska

19.09.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza wybory uzupełniające do Senatu odbyły się 7 września 2014 roku w okręgach nr 47, 73, 82.

W każdym ze wskazanych okręgów zwycięstwo odnieśli członkowie Prawa i Sprawiedliwości. W okręgu nr 47 wygrała Koc Zofia Maria, w okręgu 73 Kloc Helena Izabela, a w okręgu nr 82 Rusiecki Jarosław.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.