Borys Budka o sędziach TK

13.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Spośród pięciu sędziów wybranych w grudniu 2015 roku przez większość parlamentarną Prawa i Sprawiedliwości w rozprawach orzeka dwoje sędziów:

  1. Julia Przyłębska
  2. Piotr Pszczółkowski

Zarówno Julia Przyłębska jak i Piotr Pszczółkowski orzekali w rozprawie dotyczącej grudniowej nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Status (wraz z datą wyboru) pozostałych sędziów określony jest na stronie Trybunału:

Sędziowie, których status wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. K 34/15 (Dz. U. poz. 2129):

Prof. Henryk Cioch  2015.12.02  oczekuje na podjęcie obowiązków sędziowskich

Prof. Lech Morawski 2015.12.02  oczekuje na podjęcie obowiązków sędziowskich

Prof. Mariusz Muszyński 2015.12.02  oczekuje na podjęcie obowiązków sędziowskich

Prof. Roman Hauser  2015.11.07  oczekuje na złożenie ślubowania

Prof. Andrzej Jakubecki 2015.11.07  oczekuje na złożenie ślubowania

Prof. Krzysztof Ślebzak 2015.11.07  oczekuje na złożenie ślubowania

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.