Czas czytania: około min.

Broń palna w Polsce

29.01.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Badanie Small Arms Survey z 2007 roku wskazuje na następującą ilość broni na 100 mieszkańców w sąsiednich dla Polski państwach:

  • Niemcy – 30,3
  • Czechy – 16,3
  • Słowacja – 8,3
  • Ukraina – 6,6
  • Białoruś – 7,3
  • Litwa – 0,7
  • Rosja – 8,9

W związku z tym tylko w Niemczech liczba broni sięga 30 jednostek na 100 mieszkańców. Wypowiedź uznajemy za manipulację.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.