Broń palna w Polsce

29.01.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z najnowszymi, dostępnymi statystykami Policji z 2014 rokuilość sztuk legalnej broni palnej wynosi w Polsce 381 tysięcy sztuk. Wynika z tego, że na 100 Polaków przypada około jedna sztuka broni. 

Dodatkowo, zgodnie z badaniem Small Arms Survey z 2007 roku w Polsce na 100 mieszkańców przypada 1,3 sztuki broni, co również nie potwierdza wypowiedzi polityka.

Wskazanymi danymi posługuje się m.in. Andrzej Turczyn – prezes Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.