Bronisław Komorowski o wetowaniu budżetu

08.05.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W przypadku uchwalania ustawy budżetowej, zgodnie z art.224 ust.1 i art. 122 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent nie posiada możliwości przekazania ustawy Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Jednak według art. 224 ust. 2 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wątpliwości  w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy budżetowej albo ustawy o prowizorium budżetowym może skierować ową ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.