Cezary Tomczyk w „Dziś wieczorem” TVP Info

11.08.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według informacji zawartych na stronie Kancelarii Premiera (z dnia 28.07.2015r.) na wyjazdowym posiedzeniu rządu we Wrocławiu zdecydowano o ustanowieniu programu wieloletniego i zagwarantowaniu środków finansowych na organizację obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w wysokości 99 mln zł.

Kwota 119 mln zł to łączna wysokość dotacji przy uwzględnieniu 20 mln zł jakie resort kultury przekazał już ze swojej rezerwy celowej Narodowemu Forum Muzyki we Wrocławiu na organizację przygotowań do ESK 2016.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.