Czas czytania: około min.

Co mówi raport OLAF w sprawie nadużyć finansowych?

21.12.2020 godz. 11:22

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Minister Waldemar Buda przytacza prawidłowe wartości liczbowe, które odnoszą się jednak innej kategorii – odsetka spraw, w których Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wydał rekomendacje ws. zwrotu środków do budżetu UE. Wiceminister z rzeczywistych danych wyprowadza więc fałszywy wniosek. W związku z powyższym wypowiedź uznajemy za manipulację.

Rozmowa na temat unijnych funduszy

W wyemitowanym 11 grudnia 2020 roku programie „Tak jest” prowadzący Andrzej Morozowski rozmawiał z posłanką Katarzyną Lubnauer (KO) i z wiceministrem funduszy i polityki regionalnej Waldemarem Budą (PiS) o rezultatach negocjacji unijnych oraz ich konsekwencjach dla Polski. Wiceminister Buda w trakcie dyskusji powołał się na dane Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), twierdząc, że odsetek badanych spraw w odniesieniu do nieprawidłowości wynosi 0,12 proc. Jak podkreślił, to wynik znacznie poniżej średniej unijnej, która ma wynosić 0,36 proc. Czy jest tak naprawdę?

Najnowszy raport

Dane podane przez Waldemara Buda znajdują się w raporcie OLAF za rok 2019. Na stronie 39 publikacji znajdziemy tabelę pokazującą liczbę nieprawidłowości w zarządzaniu funduszami europejskimi w latach 2015-2019 wykrytych przez państwa członkowskie. Obok pokazano liczbę dochodzeń przeprowadzonych przez sam OLAF oraz procentowy stosunek (w kontekście finansowym) rekomendacji wydanych przez tę instytucję do całości otrzymanych płatności przez dany kraj członkowski. I to właśnie do ostatniej z wymienionych kategorii odnosi się przytoczone przez Budę 0,12 proc. Innymi słowy, OLAF zarekomendował odzyskanie do budżetu UE 0,12 proc. płatności, które popłynęły z kasy unijnej do Polski. W przypadku UE-27 odsetek ten wynosi 0,36 proc.

Biorąc pod uwagę liczbę spraw, które zakończyły się wydaniem rekomendacji zwrotu środków do unijnej kasy, Polska zajmuje trzecie miejsce ex aequo z Włochami (22 sprawy). Więcej takich zaleceń wydano względem Rumunii (40 spraw), jednakże odsetek zaleceń w przypadku tego kraju był mniejszy niż w Polsce – 0,35 proc. Na niechlubnym pierwszym miejscu znalazły się Węgry (43 sprawy), u których odsetek rekomendacji także był najwyższy – 3,93 proc.

Spójrzmy jeszcze na koniec na działalność kontrolną organów państw członkowskich. Jak wskazuje OLAF, państwem, którego instytucje wewnętrzne wykryły największą liczbę nieprawidłowości, jest Hiszpania – 11 0129 przypadków. Drugą pozycję zajmuje Polska – 5 017 spraw. Natomiast na trzecim miejscu plasuje się Rumunia z 4 968 sprawami.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub