Strona główna Wypowiedzi Co wykazała kontrola NIK w sprawie pakietu onkologicznego?

Co wykazała kontrola NIK w sprawie pakietu onkologicznego?

Co wykazała kontrola NIK w sprawie pakietu onkologicznego?

Radosław Fogiel

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

(…) Bartosz Arłukowicz, autor reformy, tak zwanego pakietu onkologicznego, który miał poprawić leczenie chorych na raka. No to zostało to absolutnie zdemolowane i wbite w ziemię, cały ten pomysł, przez Najwyższą Izbę Kontroli, raport NIK-u z 2017. Zacytuję tylko dwa fragmenty: „Wprowadzenie pakietu onkologicznego nie doprowadziło do znaczącej poprawy w obszarach determinujących skuteczność leczenia onkologicznego”. „Wprowadzenie pakietu onkologicznego nie doprowadziło również do istotne zwiększenia nakładów na leczenie onkologiczne pomimo zniesienia limitów”. Niezależna Najwyższa Izba Kontroli tak ocenia Bartosza Arłukowicza.

Sygnały Dnia, 29.03.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 29.03.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Pakiet onkologiczny to wprowadzone przez rząd Ewy Kopacz rozwiązania mające na celu poprawę diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych w Polsce.
  • W opinii Najwyższej Izby Kontroli pakiet onkologiczny nie doprowadził do znaczącej poprawy w obszarach determinujących skuteczność leczenia onkologicznego oraz nie przyczynił się do istotnego zwiększenia wysokości nakładów na leczenie nowotworów.
  • NIK podkreśla, że pakiet onkologiczny sprawił, że skrócił się czas oczekiwania na badania dla pacjentów z wystawioną kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego. Kontrolerzy zwracają jednak uwagę, że nie wszyscy pacjenci kwalifikujący się do pakietu uzyskali świadczenia w jego ramach.

Poseł Fogiel przytacza stwierdzenia, które zostały zawarte w raporcie NIK. W związku z tym jego wypowiedź uznajemy za prawdzwią.

Radosław Fogiel 29 marca gościł w programie „Sygnały Dnia” Polskiego Radia. W trakcie audycji poproszono posła o ocenę planu Platformy Obywatelskiej dotyczącego reformy ochrony zdrowia „Uzdrowimy Polskę”, który został przedstawiony przez Bartosza Arłukowicza i Borysa Budkę 27 marca w trakcie konferencji prasowej.

Zastępca rzecznika PiS w swoim komentarzu krytycznie odniósł się do przedłożonych propozycji oraz stwierdził, że część z nich wprowadził już rząd Zjednoczonej Prawicy. Przy okazji polityk przywołał reformę pakietu onkologicznego, kiedy ministrem zdrowia był jeszcze wspomniany Bartosz Arłukowicz. Zdaniem Radosława Fogla inicjatywa została „zdemolowana i wbita w ziemię” przez Najwyższą Izbę Kontroli, która opublikowała w 2017 raport poświęcony realizacji pakietu.

Czym jest pakiet onkologiczny?

Pakiet onkologiczny to grupa przepisów mających na celu poprawę diagnostyki i usprawnienie leczenia raka w Polsce. Został wprowadzony przez rząd Ewy Kopacz 1 stycznia 2015 rok, gdy urząd ministra zdrowia sprawował Bartosz Arłukowicz. Zgodnie z jego założeniami, w przypadku podejrzenia wystąpienia nowotworu złośliwego, lekarz POZ kieruje pacjenta do onkologa lub do innego specjalisty właściwego dla danego umiejscowienia nowotworu. W tym celu wydaje pacjentowi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (Kartę DiLO), która uprawnia go do uzyskania świadczeń w ramach tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej.

Raport NIK

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała w 2017 roku wyniki kontroli  z przygotowania i wdrożenia pakietu onkologicznego. Głównym celem kontroli była ocena, czy w wyniku wprowadzenia pakietu poprawie uległa skuteczność leczenia onkologicznego.

Jak możemy przeczytać w raporcie NIK, całościowa ocena pakietu jest negatywna:

„Realizacja pakietu onkologicznego skróciła wprawdzie czas oczekiwania na udzielenie świadczenia dla pacjentów z wystawioną kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego, jednakże nie doprowadziła, w badanym okresie, do znaczącej poprawy w obszarach determinujących skuteczność leczenia onkologicznego:

− wykrycia choroby w możliwie wczesnym jej stadium oraz zapewnienia dostępu do świadczeń w ramach pakietu dla wszystkich pacjentów kwalifikujących się do niego z uwagi na rozpoznanie,

− postawienia precyzyjnej diagnozy, a w konsekwencji zastosowania optymalnych procedur terapeutycznych,

− kompleksowości i jakości udzielanych świadczeń”.

Ponadto NIK stwierdził, że wdrożenie pakietu nie doprowadziło także do istotnego zwiększenia nakładów na leczenie onkologiczne, pomimo zniesienia limitów na wybrane świadczenia zdrowotne.

Kontrolerzy zwrócili również uwagę, że system rozliczeń zabiegów pakietowych nie zawsze był opłacalny dla szpitali. Co więcej, w wielu sytuacjach korzystniejsze dla szpitali było rozliczanie się z każdego zabiegu czy też badania osobno. Efektem takiego stanu rzeczy było podpisanie jedynie przez część placówek udzielających świadczeń umów na realizację świadczeń przewidzianych przez pakiet.

Wśród pozytywów NIK zauważa, że skrócił się czas oczekiwania na badania dla pacjentów z wystawioną kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego na wybrane nowotwory złośliwe w stosunku do pozostałych pacjentów przyjmowanych w trybie planowym. Organ kontrolny podkreśla jednak, że nie wszyscy pacjenci kwalifikujący się do pakietu uzyskali w jego ramach świadczenia. W roku 2015 liczba pacjentów, którzy nie uzyskali świadczenia w ramach pakietu, wyniosła prawie 106 tys., a w roku 2016 ponad 44 tys.

Reasumując, w podpunkcie poświęconym uwagom końcowym i wnioskom NIK jeszcze raz przytacza swoją negatywną opinię na temat pakietu onkologicznego:

„System diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych był rozproszony i nie zapewniał pacjentom kompleksowego leczenia, pomimo próby zmiany tego stanu poprzez wprowadzenie pakietu onkologicznego. Nie zostały w pełni zrealizowane cele wprowadzenia pakietu onkologicznego, czyli poprawa wyników leczenia m.in. przez zapewnienie kompleksowości procedur”.

Przytoczone przez posła Fogla cytaty mają odzwierciedlenie w raporcie NIK. W związku z powyższym uznajemy jego wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!