Czas czytania: około min.

Czego dotyczy domnimanie konstytucyjności?

07.03.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zasada domniemania konstytucyjności uchwalanych aktów prawnych(w tym kontekście ustaw) była wielokrotnie przywoływana przez Trybunał Konstytucyjny w jego orzecznictwie. Warto tu wymienić choćby postanowienie z 16 kwietnia 2014r. o sygnaturze P 37/13 czy postanowienie z 25 marca 2015r. o sygnaturze Ts 16/14. W uzasadnieniu prawnym tego ostatniego czytamy:

Skarżący zdaje się zapominać, że w polskim porządku prawnym obowiązuje domniemanie konstytucyjności przepisów, a zatem samo uznanie przez skarżącego danego aktu ustawowego za sprzeczny z art. 67 ust. 1 Konstytucji nie oznacza jeszcze, że domaganie się spełnienia określonego w nim obowiązku narusza zakaz wynikający z art. 31 ust. 2 Konstytucji.”  

Sądy konstytucyjne określa się czasem mianem negatywnego ustawodawcy, wskazujac, że sądy te eliminują przepisy niekonstytucyjnych ustaw z systemu obowiązującego prawa. Takiego pojęcia używa m.in. Hans Kelsen.  Zatem przez użycie samej tylko wykładni językowej, łatwo można dojść do wniosku, że aby akt stracił moc obowiązującą, dana instytucja (w polskim trybie ustawodawczym TK) musi go jej pozbawić. Cały proces przebiega z inicjatywy podmiotów wskazanych w Konstytucji jak i ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, a co najważniejsze tylko ten ostatni ma kompetencję do orzekania o niezgodności, w tym wypadku ustawy, z ustawą zasadniczą.  

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub