Strona główna Wypowiedzi Czy budżet Opola jest dziś dwa razy większy niż w 2015 roku?

Czy budżet Opola jest dziś dwa razy większy niż w 2015 roku?

Czy budżet Opola jest dziś dwa razy większy niż w 2015 roku?

Arkadiusz Wiśniewski

Prezydent Opola

Od 2015 r. budżet Opola wzrósł ponad dwukrotnie.

Nowa Trybuna Opolska, 16.04.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Nowa Trybuna Opolska, 16.04.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Wysokość budżetu Opola na 2015 rok została ustalona na kwotę ponad 682 mln zł.
  • Zgodnie z danymi za pierwszy kwartał bieżącego roku wysokość budżetu na 2021 rok została ustalona na kwotę niecałych 1,5 mld zł, co oznacza, że od 2015 roku jego wartość uległa podwojeniu.
  • Za kadencji poprzedniego prezydenta Opola, Ryszarda Zębaczyńskiego (2002-2014), wysokość budżetu wahała się w granicach od ponad 300 mln do ponad 750 mln zł.
  • Diametralny wzrost budżetu miasta zanotowano w planie budżetowym na 2017 rok. Od 2018 roku budżet Opola regularnie przekracza miliard złotych.

Kontekst wypowiedzi

16 kwietnia na stronie internetowej „Nowej Trybuny Opolskiej” pojawił się wywiad z prezydentem Opola, Arkadiuszem Wiśniewskim, dotyczący przede wszystkim współpracy z obecnym rządem oraz ruchem Rafała Trzaskowskiego. W trakcie wywiadu prezydent został zapytany o kwestię zadłużenia stolicy województwa opolskiego. W odpowiedzi Wiśniewski poinformował, że od 2015 roku budżet Opola wzrósł ponad dwukrotnie.

Budżet Opola od 2003 roku

Dane dotyczące budżetu miasta na konkretny rok możemy znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W analizie wzięliśmy pod uwagę wielkość środków finansowych będących do dyspozycji miasta w każdym roku. Na środki te składają się planowane dochody (czyli wpływy środków pieniężnych do budżetu publicznego, pobierane przez organy finansowe lub przez jednostki budżetowe) oraz przychody (a wśród nich m.in. kredyty, pożyczki czy nadwyżki na rachunku bankowym).

Budżet Opola według sprawozdań z wykonania budżetu zgodnie ze stanem na 31 grudnia:

2003 roku: 306 480 174 zł

2004 roku: 339 698 549 zł

2005 roku: 558 435 978 zł

2006 roku: 674 974 893 zł

2007 roku: 753 540 173 zł

2008 roku: 604 166 782

2009 roku: 592 978 419 zł

2010 roku: 620 604 803 zł

2011 roku: 649 998 560 zł

2012 roku: 681 162 125

2013 roku: 686 651 265 zł

2014 roku: 699 042 628 zł

2015 roku: 682 755 054 zł

2016 roku: 766 660 418 zł

2017 roku: 900 110 258 zł

2018 roku: 1 078 891 294 zł

2019 roku: 1 271 644 142 zł

2020 roku: 1 409 566 115 zł

2021 roku (I kwartał): 1 496 740 270 zł

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy