Czas czytania: około min.

Czy były podwyżki dla pielęgniarek?

05.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W okresie, w którym Bartosz Arłukowicz był ministrem zdrowia (18 listopada 2011 – 15 czerwca 2015) pielęgniarkom nie została przyznana żadna podwyżka.

28 grudnia 2012 r. ukazał się rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Nie było w nim jednak mowy o podwyżkach. 

W trakcie sprawowania przez Bartosza Arłukowicza funkcji ministra zdrowia trwały rozmowy z pielęgniarkami w sprawie podwyżek, jednak strony nie doszły do konsensusu. Wzrost pensji pielęgniarek o 300 zł nastąpił we wrześniu 2015 r. na mocy rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jednak w tym czasie ministrem zdrowia był już Marian Zembala. 

W związku z powyższymi danymi wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia

 

Pan minister Arłukowicz z tego co mi wiadomo, to nie przeznaczył na podwyżki dla pielęgniarek ani złotówki.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.