Czas czytania: około min.

Stanisław Karczewski o ilości sędziów we Francji

02.03.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jak podaje raport “Sądownictwo. Polska na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej” (na podstawie raportu CEPEJ European judicial systems – Edition 2016 (2014 data): efficiency and quality of justice z 2014r.) w Polsce jest 10 114 sędziów. Więcej sędziów wśród krajów UE mają tylko Niemcy (19 832), natomiast Francja z liczbą 7 033 sędziów jest na trzecim miejscu.

Jeśli chodzi o wielkość państw, Polska pod względem powierzchni jest 2 razy mniejsza, jednak nie możemy odnosić powierzchni państwa, do liczby sędziów jest to manipulacja ze strony S. Karczewskiego.

Należy tutaj przywołać liczbę ludności obydwu państw. Według danych z Banku Światowego za 2015 rok liczba ludności Polski wynosiła 37,999.49 tys. ludzi, we Francji – 66,808.38 tys. W tym rozumieniu Francja zatem jest większa od Polski o ok. 57%. Wbrew słowom Stanisława Karczewskiego nie jest to państwo dwa razy większe niż Polska.

Liczbę sędziów w poszczególnych państwach podaje się również w stosunku do liczby mieszkańców, co daje stosunkowo wymierny obraz dotyczący sądownictwa w danym kraju. Po przeliczeniu liczby sędziów na liczbę mieszkańców danego kraju zmienia się kolejność państw pod tym względem. Jak wynika z Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości , który swoje dane oparł również na CEPEJ, najwięcej sędziów na 100 tys. mieszkańców jest w Słowenii, Chorwacji oraz Czarnogórze.

sheet-1

W tym zestawieniu Francja plasuje się na 33. miejscu z liczbą 10 sędziów na 100 tys mieszkańców. W Polsce ta liczba wynosi 26 sędziów.

Można w takim przypadku powiedzieć, że w Polsce w przeliczeniu na 100 tys mieszkańców jest 2,6 razy więcej sędziów. Jednakże co do samej liczby sędziów (bez przeliczenia na 100 tys mieszkańców) nie można stwierdzić, aby 10 114 sędziów w Polsce było dwa razy większe od 7033 sędziów we Francji.

Więcej na temat liczby sędziów w krajach europejskich i średniego czasu trwania postępowań sądowych można przeczytać w analizie wypowiedzi Zbigniewa Ziobro – “Zbigniew Ziobro o stanie polskiego sądownictwa”.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.