Czy Francja ma najtańszy prąd?

11.12.2016

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z artykułem naukowym ‘GAZ ZIEMNY W POLSCE – WYDOBYCIE, ZUŻYCIE I IMPORT DO 2030 ROKU’, prognoza do 2030r. rzeczywiście ukazuje znaczny wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny, aż do 20 mld m3/rok. Takie same dane zostały opublikowane w Serwisie Informacyjnym PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ, cytat: W 2014 roku zużyto 15 mld m3. Za pięć lat, czyli w 2020 r. zużycie gazu w Polsce ma sięgnąć poziomu 17,1 mld m3, a w 2025 r. – 19 mld m3.  Aż 20 mld m3 zużywać mamy w 2030 roku – prognozuje resort gospodarki.  

O ile zgodne z prawdą jest to, że na polskim rynku popyt na gaz rośnie, co wykazano powyżej, o tyle sformułowanie, że jest to jedyny taki rynek można podważyć na podstawie raportów Eurogas gdzie: wg aktualnych danych w Polsce nastąpił wzrost o 2,8% w porównaniu z rokiem 2014, natomiast przykładowo w Słowenii nastąpił wzrost aż o 22,5%. Dodatkowo porównując raporty z lat 2011-2015, można zaobserwować wzrost konsumpcji gazu również w innych państwach, przykładowo dane dla Niemiec:

2011r. – 48,7Mtoe , 2012 r.- 49,7 Mtoe, 2013 r. -74,2 Mtoe , 2014r.- 63,8 Mtoe , 2015 r. – 66,8 Mtoe.  Podobnie jak w Niemczech, w 2014 w Polsce również nastąpił spadek zapotrzebowania na gaz o 0,3 Mtoe, więc stwierdzenie, że popyt na gaz „stale rośnie” również nie jest zgodne z prawdą.

Wypowiedź zawiera stwierdzenia wprowadzające w błąd z tego powodu kwalifikujemy ją jako manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.