Czas czytania: około min.

Czy Francja ma najtańszy prąd?

11.12.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W raporcie zawartym w publikacji: Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, gdzie przedstawiono metodykę obliczania emisyjności metanu z kopalń, oraz obliczono wskaźniki emisyjności tego gazu, zestawiono wartości emisji metanu dla konkretnych lat. W roku 2014 emisyjność metanu wyniosła: 665,311 mln m3, czyli ok 700 mln m3.

W tej samej publikacji dowiadujemy się o zwiększaniu się tej emisji, Cytat: należy stwierdzić, że największy udział i wpływ na wartość sumaryczną wskaźnika emisji posiada emisja wentylacyjna. Ze względu na jej wartość przyjmuje się, że pomimo spadku wydobycia węgla w latach 2001–2014, wskaźnik emisji z systemu węgla kamiennego posiada tendencję wzrostową.
Co jest zgodne z analizowaną wypowiedzią.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.