Czas czytania: około min.

Czy Francja ma najtańszy prąd?

11.12.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi dostępnymi w raporcie Bilans zasobów złóż Kopalin w Polsce wg. stanu na 31 XII 2015 r. od strony 27 do 29, zasoby bilansowe i pozabilansowe wynoszą kolejno: 90,8 mld m3 oraz 11,4 mld m3. Ponadto cytując powyższy raport:

Górnośląskie Zagłębie Węglowe (GZW) charakteryzuje się największym potencjałem złożowych koncentracji MPW. Geologiczne zasoby prognostyczne i perspektywiczne metanu pokładów węgla w GZW oceniane były na koniec 2009 r. na ok. 107 mld m3.

Obecnie strona internetowa PGNiG podaje informację o 170 mld m3 według szacunków PIG-PIB (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy), ale oficjalna strona PIG-PIB podaje dane mniejsze o 63 mld m3.

W związku z tym że jedyną informacją potwierdzającą wypowiedź jest źródło pośrednie, a w źródłach pierwotnych podawana jest wielkość niższa, wypowiedź kwalifikujemy jako fałszywą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.