Czas czytania: około min.

Czy Francja ma najtańszy prąd?

11.12.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi dostępnymi w raporcie Bilans zasobów złóż Kopalin w Polsce wg. stanu na 31 XII 2015 r. i oficjalną stroną PIG-PIBobecna produkcja metanu znajduje się na poziomie 843 mln m3 z czego przemysłowo wykorzystywane jest jedynie ok. 320 mln m3.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.