Strona główna Wypowiedzi Czy MEN realizuje postulaty związków?

Czy MEN realizuje postulaty związków?

Czy MEN realizuje postulaty związków?

Anna Zalewska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Realizuje np. ich [związków zawodowych] postulaty bardzo szybko chociażby godziny karciane.

Polskie Radio Program I, 20.05.2016

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 20.05.2016

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Nowelizacja ustawy “Karta Nauczyciela” została uchwalona 18 marca 2016 r., a 4 maja została podpisana przez prezydenta.

Nowelizacja zmieniła m. in. art 42 ustawy (tzw. godziny karciane) i art. 31 (wprowadzenie jednorazowej gratyfikacji na poziomie 18 tys. zł dla honorowych profesorów oświaty). Kompleksowo zmienia także przepisy rozdziału 10, regulując odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli.

Kontrowersje budzi zmiana przepisu dot. godzin karcianych. Likwidacja godzin karcianych postulowana była przez liczne organizacje, jednak ostateczna zmiana nie została przyjęta pozytywnie przez związki zawodowe.

Związki zawodowe podnoszą, że nowelizacja przepisu “spowoduje dowolność przyznawania przez dyrektora szkoły poszczególnym nauczycielom liczby godzin zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, wykraczającej poza obowiązujące ich ustawowe pensum”.

W związku z powyższym Związek Nauczycielstwa Polskiego 20 kwietnia zwrócił się do Prezydenta RP z prośbą o zawetowanie ustawy w związku z niepożądanym brzmieniem przepisu dot. tzw “godzin karcianych”.

15 kwietnia Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” wyraziła stanowczy protest w tej samej kwestii.

W związku z powyżej przedstawionym negatywnym stanowiskiem czołowych organizacji związkowych nie można uznać, że nowelizacja “realizuje postulaty związków zawodowych”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!