Czy PiS ciągnie do wojny? Nasza analiza

23.01.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Premier Ewa Kopacz odnosząc się do wywiadu Andrzeja Dudy udzielonego w Kontrwywiadzie RMF FM nie ma racji mówiąc, że ten chce wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę. W rzeczywistości Duda skomentował apel Zbigniewa Bujaka tymi słowami:

Pamiętajmy o tym, że jeżeli już, to Polska mogłaby udzielić wsparcia, należałoby to rozważyć, to jest bardzo poważna decyzja. Trzeba by się było nad nią dobrze zastanowić.

Nie można zatem uznać, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta w jakikolwiek sposób nawołuje do pomocy militarnej dla Ukrainy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.