Strona główna Wypowiedzi Czy pojawiła się podwyżka dla nauczycieli?

Czy pojawiła się podwyżka dla nauczycieli?

Czy pojawiła się podwyżka dla nauczycieli?

Anna Zalewska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Po raz pierwszy od 2012 roku pojawiła się podwyżka [dla nauczycieli].

Polskie Radio Program I, 21.06.2018

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 21.06.2018

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Od 1 września 2012 r. kwota bazowa dla nauczycieli, czyli średnia pensja nauczyciela stażysty, wzrosła z 2618,1 zł do 2717,59 zł, czyli o 3,8%. Do końca 2016 r. kwota ta pozostawała na tym samym poziomie. Od 1 stycznia 2017 r. w wyniku waloryzacji pensji nauczycieli kwotę bazową zwiększono o 1,3%, co przekładało się na jej wzrost o 35,33 zł. Wraz z waloryzacją zapowiedziano także podwyżki wynagrodzeń. 26 marca 2018 r. podpisane zostało rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. W związku z rozporządzeniem od 1 kwietnia 2018 r. ustawa budżetowa przewiduje wzrost kwoty bazowej do poziomu 2900,2 zł, czyli o 5,35%. Stało się to w ramach trzyletniego planu, zgodnie z którym wynagrodzenia nauczycieli wzrosnąć mają o ok. 15,8%, co odzwierciedlać ma wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

W związku z powyższymi danymi wypowiedź uznajemy z prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!