Czas czytania: około min.

Czy Polacy popierają dwukadencyjność w samorządach?

24.01.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według badań CBOS 25 lat państwa obywatelskiego. Społeczne oceny samorządowości lokalnej z maja 2015 roku, na pytanie:

Czy Pana(i) zdaniem, powinno się wprowadzić prawo, które ograniczy maksymalny czas sprawowania funkcji wójta/burmistrza/prezydenta miasta do dwóch kadencji, czyli ośmiu lat bez przerwy, czy też nie?

32% ankietowanych odpowiedziało zdecydowanie tak, 25% raczej tak, co daje łącznie 57% ankietowanych opowiadających się za dwukadencyjnością w samorządach.

xxxxxxxxx

[źródło:25 lat państwa obywatelskiego. Społeczne oceny samorządowości lokalnej, CBOS, str. 10, rys. 8.]

W weryfikacji wypowiedzi zostało pominięte stwierdzenie “niedawno”, gdyż jest ono niekonkretne i trudno jest stwierdzić, do którego sondażu się odnosi.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster na zlecenie Super Expressu i Nowej TV, dnia 23 stycznia 2017 roku zostało zadane pytanie dotyczące wprowadzenia ograniczenia do dwóch kadencji dla samorządów.

Wyniki pokazują, iż za wprowadzeniem takich ograniczeń opowiedziało się 54% ankietowanych, przeciw było 29%, 17% nie miało zdania na ten temat.

Ankietowani odpowiadali na pytanie:

“Czy należy wprowadzić ograniczenia do dwóch kadencji dla prezydentów miast, wójtów i burmistrzów?”

Ponadto badanym zostało zadane pytanie dotyczące kadencyjności posłów:

“Czy należy wprowadzić ograniczenia do dwóch kadencji dla posłów?”

Odpowiedź “tak” wskazało 72% osób, “nie” 14%, 14% nie ma zdania.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.