Czy polscy politycy popierają polskie kandydatury w UE?

23.03.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z artykułami “Gazety Wyborczej”, “wpolityce.pl”notatką na oficjalnej stronie Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (do której należy PiS) można powiedzieć, że Andrzej Duda (a także europoseł z ramienia Platformy Obywatelskiej Tadeusz Zwiefka) przekonał resztę europarlamentarzystów do głosowania “za” Komisją Junckera:

Gazeta Wyborcza:

„Polityk PiS podkreśla, że wraz z Tadeuszem Zwiefką z PO zaczęli „zmiękczać” krytycznie nastawionych brukselskich deputowanych. W rezultacie opinia komisji prawnej była „pozytywna z zastrzeżeniami”.

wpolityce.pl:

„Europoseł PiS ujawnia, że dopiero wspólny wysiłek duetu Duda-Zwiefka udobruchał pozostałych członków komisji:

Zacząłem to ze swojej strony, a potem okazało się, że prawdopodobnie także Tadeusz Zwiefka ze swojej, zmiękczać. Jak wyglądała w szczegółach ostateczna ocena komisji – nie wiem, ale była pozytywna z zastrzeżeniami. Sądzę, że ocena pozytywna to zasługa dwóch polskich przedstawicieli w tej komisji i kontekstu politycznego”.

strona GEKiR:

(…) “Nie obyło się więc bez kontrowersji, choć ostatecznie kandydatura pani Bieńkowskiej uzyskała pozytywną opinię wszystkich komisji, co przyjmujemy z satysfakcją” – powiedział Andrzej Duda”.

W świetle tych dowodów słowa Joachima Brudzińskiego oceniamy jako prawdziwe. Warto jednak zauważyć, że Andrzej Duda wstrzymał się od głosu podczas decydowania ws. wotum ufności dla Komisji Europejskiej Jeana-Claude Junckera, której Bieńkowska była proponowaną członkinią.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.