Strona główna Wypowiedzi Czy polskie miasta radzą sobie ze smogiem?

Czy polskie miasta radzą sobie ze smogiem?

Czy polskie miasta radzą sobie ze smogiem?

Waldemar Buda

Minister Rozwoju i Technologii
Prawo i Sprawiedliwość

Obserwacja NIK jest taka, że miasta sobie z tym nie radzą [ze smogiem].

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W dniu 11 września 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami. Raport powstał na podstawie kontroli 3 ministerstw: Środowiska, Energii, Przedsiębiorczości i Technologii, 5 urzędów marszałkowskich, 13 urzędów miast i gmin (w tym Łódź). Kontrole miały miejsce w latach 2014-2017.

Według NIK zarówno miasta, władze lokalne jak i rząd podjęły niedostateczne działania przeciwdziałające zanieczyszczeniu powietrza. W raporcie wskazano m.in.

 • złą koordynację działań antysmogowych między ministerstwami a władzami lokalnymi;
 • zbyt ogólne uchwały antysmogowe, które nie eliminują używania szkodliwych paliw;
 • zbyt długie terminy wymiany instalacji wysokoemisyjnych;
 • niewystarczające informacje na temat emisji zanieczyszczeń do wprowadzenia konkretnych działań naprawczych;
 • brak (ze względu na koszty) kompleksowej inwentaryzacji źródeł zanieczyszczeń.

 

 

Share The Facts
Waldemar Buda
Kandydat PiS na prezydenta Łodzi

 

Obserwacja NIK jest taka, że miasta sobie z tym nie radzą [ze smogiem].

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy