Czas czytania: około min.

Czy poprzedni rząd korzystał z środków Funduszu Rezerwy Demograficznej?

31.03.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

FRD  został utworzony w 2002 r.  jako państwowy rezerwowy fundusz emerytalny mający zabezpieczyć środki na wypłacanie emerytur w przypadku gdy będzie mniej osób pracujących i płacących składki, od tych pobierających świadczenia. Środki zgromadzone w FRD nie mogły być wykorzystane przed upływem 2009 r.

Już w 2010  rozporządzeniem Rady Ministrów wykorzystano 7,5 mld zł z FDR na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych. W 2011 były to 4 mld zł., w 2012 wykorzystano 2 887 000 tys zł., a w 2013 2,5 mld zł., czyli w sumie ok 16,9 mld zł.

Wypowiedź została zakwalifikowana jako manipulacja ponieważ rzeczywiście rząd PO-PSL korzystał z środków Funduszu Rezerwy Demograficznej jednak nie było to 20 mld w 5 lat.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.