Czas czytania: około min.

Czy PSL poparło program 500+?

10.01.2017 godz. 10:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Głosowanie nad ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (wprowadzającą tzw. Program 500 plus) odbyło się odbyło się 11 lutego 2016 roku. Za przyjęciem ustawy głosowało 261 posłów, w tym 16 posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, partii do której należy Piotr Zgorzelski. Nikt z PSL nie zagłosował przeciw ustawie, ani nie wstrzymał się od głosowania.

Należy dodać, że posłowie PSL nie byli jedynymi posłami opozycji, którzy poparli w głosowaniu Program 500+. Inicjatywa ta znalazła uznanie także wśród Lidii Gądek oraz Henryki Krzywonos-Strycharskiej z PO (reszta klubu PO wstrzymała się od głosu), 14 posłów Kukiz15 oraz 3 posłów niezrzeszonych. Jedynym klubem, który jednogłośnie zagłosował przeciwko wprowadzeniu 500+ była Nowoczesna.

Program Rodzina 500+ to rządowy program wprowadzający nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 złotych miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin o niskich dochodach, świadczenie wypłacane jest również na pierwsze lub jedyne dziecko.

W związku z tym, iż faktycznie PSL był jedyną partią opozycyjną, której posłowie jednogłośnie poparli projekt 500+ (choć jak wspomnieliśmy nie byli to jedyni posłowie opozycji), uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.