Strona główna Wypowiedzi Czy PSL poparło program 500+?

Czy PSL poparło program 500+?

Czy PSL poparło program 500+?

Piotr Zgorzelski

Wicemarszałek Sejmu
Polskie Stronnictwo Ludowe

W łańcuchu całej polityki prorodzinnej, której początek dał Władysław Kosiniak-Kamysz, uznaliśmy, że kolejnym ogniwem będzie 500+ i jako jedyna partia opozycyjna poparliśmy ten program.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Głosowanie nad ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (wprowadzającą tzw. Program 500 plus) odbyło się odbyło się 11 lutego 2016 roku. Za przyjęciem ustawy głosowało 261 posłów, w tym 16 posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, partii do której należy Piotr Zgorzelski. Nikt z PSL nie zagłosował przeciw ustawie, ani nie wstrzymał się od głosowania.

Należy dodać, że posłowie PSL nie byli jedynymi posłami opozycji, którzy poparli w głosowaniu Program 500+. Inicjatywa ta znalazła uznanie także wśród Lidii Gądek oraz Henryki Krzywonos-Strycharskiej z PO (reszta klubu PO wstrzymała się od głosu), 14 posłów Kukiz15 oraz 3 posłów niezrzeszonych. Jedynym klubem, który jednogłośnie zagłosował przeciwko wprowadzeniu 500+ była Nowoczesna.

Program Rodzina 500+ to rządowy program wprowadzający nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 złotych miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin o niskich dochodach, świadczenie wypłacane jest również na pierwsze lub jedyne dziecko.

W związku z tym, iż faktycznie PSL był jedyną partią opozycyjną, której posłowie jednogłośnie poparli projekt 500+ (choć jak wspomnieliśmy nie byli to jedyni posłowie opozycji), uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy