Czas czytania: około min.

Czy religia w szkołach jest obowiązkowa?

21.09.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Poruszone przez Partię Razem i Adriana Zandberga zaganienie zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. § 1 przywołanego rozporządzenia stanowi:

W publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, zwanych dalej „szkołami”, organizuje się naukę religii i etyki:
1) w szkołach podstawowych – na życzenie rodziców;
2) w szkołach ponadpodstawowych – na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie.
Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

Przepis został zmieniony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. W poprzedniej wersji przepisu ust. 2 brzmiał następująco:

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

Zmiana przepisu była potrzebna do wykonania przez Ministra Edukacji Narodowej wyroku z dnia 15 czerwca 2010 r. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu w sprawie Grzelak przeciwko Polsce (skarga 7710/02). Jedną z głównych zmian merytorycznych jest właśnie zmiana § 1 ust. 2, polegająca na doprecyzowaniu formy wyrażania życzenia (w miejsce oświadczenia wyrażanego w najprostszej formie wprowadza się oświadczenie w formie pisemnej, z zachowaniem dotychczasowej możliwości jego zmiany), co ma umożliwić wdrożenie w praktyce głównej zmiany wynikającej z realizacji ww. wyroku.

Przytoczony przez Adriana Zandberga fragment publikacji Partii Razem uznajemy za prawdziwy.

 

Share The Facts
Adrian Zandberg
Członek Zarządu Krajowego Partii Razem

 

Według rozporządzenia MEN to rodzice, którzy chcą, by ich dzieci chodziły na religię, muszą złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub