Czy Ryszard Czarnecki jest najbardziej aktywnym europosłem z Polski?

19.01.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ranking europosłów przygotowany przez portal mepranking.eu klasyfikuje europosłankę Różę Grafin von Thun und Hohenstein na 634 miejscu w klasyfikacji generalnej europosłów, 39 miejscu wśród polskich europosłów, 183 wśród członków Europejskiej Partii Ludowej oraz 16 wśród 18 europosłów należących do Platformy Obywatelskiej. Biorąc pod uwagę akceptowalny margines błędu w zakresie rankingu R. Thun wśród członków EPP, uznajemy wypowiedź R. Czarneckiego za prawdziwą.

Share The Facts
Ryszard Czarnecki
wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego


Natomiast taka ciekawostka: pani von Thun Hochenstein jest na miejscu sześćset którymś i gdy chodzi o europarlamentarzystów Platformy jest na miejscu szesnastym na osiemnastu europosłów… A na przeszło dwustu europosłów Europejskiej Partii Ludowej jest na miejscu bodaj 186.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.