Czas czytania: około min.

Czy spełniamy warunki wejścia do strefy Euro?

09.03.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 16 lutego 2017 roku w sprawie mechanizmu zdolności fiskalnej dla strefy euro stanowi m.in. o trzech filarach mechanizmu zdolności fiskalnej na rzecz konwergencji i stabilizacji strefu euro, a przy tym o budżecie strefy euro. Filar I odnosi się do mechanizmów zdolności fiskalnej, II o amortyzacji wstrząsów asymetrycznych, a III o amortyzacji wstrząsów symetrycznych.

Parlament Europejski w swojej rezolucji  wskazuje na konieczność stabilizacji strefy euro, a także ujęcie  w Białej Księdze takich elementów jak: rozdział o strefie euro i ujęcie tam kodeksu konwergencji, elementów ustawodawczych, budżetu strefy euro, a także ujęcie harmonogramu wdrożenia wszystkich środków wymienionych w rezolucji.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.