Czas czytania: około min.

Czy w latach 2015-16 podwyższano pensje nauczycieli?

02.04.2019 godz. 19:08

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na podstawie kolejnych rozporządzeń w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli można stwierdzić, że w latach 2008-2012 stawki te wzrosły średnio o 50,6%. Jednocześnie nowelizacje tego rozporządzenia z lat 20152016 nie wprowadzały podwyżek tych stawek. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

Prawdą jest, że w okresie 2008-2012 miejsce miały regularne podwyżki dla nauczycieli. Były one wprowadzane poprzez rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej kolejno w:

W porównaniu do stanu na rok 2007 wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wzrosły następująco:

 • nauczyciel stażysta
  • z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym: z 1 218 zł (2007) do 2 265 (2012). Wzrost o 1 047 zł, tj. o 86%
  • z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego lub z tytułem zawodowym licencjata/inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym: z 1 048 zł (2007) do 1 993 zł (2012). Wzrost o 945 zł, tj. o 90%
  • z tytułem zawodowym licencjata bez przygotowania pedagogicznego lub posiadającego dyplom kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych: z 901 zł (2007) do 1 759 zł (2012). Wzrost o 858 zł, tj. o 95%
  • z innym wykształceniem: z 748 zł (2007) do 1 513 zł (2012). Wzrost o 765 zł, tj. o 102%.
 • nauczyciel kontraktowy
  • z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym: z 1 444 zł (2007) do 2 331 zł (2012). Wzrost o 887 zł, tj. o 61%
  • z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego lub z tytułem zawodowym licencjata/inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym: z 1 240 zł (2007) do 2 042 zł (2012). Wzrost o 802 zł, tj. o 65%
  • z tytułem zawodowym licencjata bez przygotowania pedagogicznego lub posiadającego dyplom kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych: z 1 070 zł (2007) do 1 802 (2012). Wzrost o 732 zł, tj. o 68%.
  • z innym wykształceniem: z 891 zł (2007) do 1 548 zł (2012). Wzrost o 657 zł, tj. o 73%
 • nauczyciel mianowany
  • z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym: z 1 829 zł (2007) do 2 647 zł (2012). Wzrost o 818 zł, tj. o 45%.
  • z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego lub z tytułem zawodowym licencjata/inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym: z 1 570 zł (2007) do 2 306 zł (2012). Wzrost o 736 zł, tj. o 47%
  • z tytułem zawodowym licencjata bez przygotowania pedagogicznego lub posiadającego dyplom kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych: z 1 355 zł (2007) do 2 024 zł (2012). Wzrost o 669 zł, tj. o 49%.
  • z innym wykształceniem: z 1 126 zł (2007) do 1 724 (2012). Wzrost o 598 zł, tj. o 53%
 • nauczyciel dyplomowany
  • z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym: z 2 195 zł (2007) do 3 109 (2012). Wzrost o 914 zł, tj. o 42%
  • z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego lub z tytułem zawodowym licencjata/inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym: z 1 887 zł (2007) do 2 707 zł (2012). Wzrost o 820 zł, tj. o 43%.
  • z tytułem zawodowym licencjata bez przygotowania pedagogicznego lub posiadającego dyplom kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych: z 1 626 zł (2007) do 2 366 zł (2012). Wzrost o 740 zł, tj. o 45%.
  • z innym wykształceniem: z 1 351 zł (2007) do 2 006 zł (2012). Wzrost o 655 zł, tj. o 48%.

Warto zauważyć, że procentowe wartości podwyżek rozkładają się nierównomiernie. Najwyższe wartości wzrostu (znacznie przekraczające 50%, o których wspomina P. Zgorzelski) występują w wypadku nauczyciela stażysty. Uśredniając jednak wszystkie te wartości okazuje się, że średnia procentowa wartość podwyżek, jakie otrzymali nauczyciele w latach 2007-2012, wynosi 50,6%, co oznacza, że wypowiedź P. Zgorzelskiego należy uznać za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.