Czas czytania: około min.

Czy w prawie przewidziana jest odpowiedzialność konstytucyjna prezesa Trybunału Konstytucyjnego?

22.12.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z art.198. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, a także posłowie i senatorowie w zakresie określonym w artykule 107 Konstytucji RP.

Zgodnie z art. 196. Sędziom Trybunału Konstytucyjnego przysługuję również immunitet, który uniemożliwia pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz pozbawienia wolności sędziego bez uprzedniej zgody Trybunału Konstytucyjnego.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.