Czas czytania: około min.

Czy w Trójmieście ubywa mieszkańców?

23.09.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że wypowiedź Pawła Adamowicza jest nieco nieprecyzyjna. Ubytek mieszkańców nie sprowadza się wyłącznie do bilansu migracji, ale zależy również od przyrostu naturalnego, czyli różnicy między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Przyjrzeliśmy się zatem zarówno bilansom migracji jak i zmianom w populacjach Gdańska, Gdyni i Sopotu.

Urząd Miasta Gdyni podaje, że między 2016 a 2017 rokiem w Gdyni ubyło 685 osób, a saldo migracji wyniosło -90.

informacji dostępnych w Banku Danych Lokalnych można dowiedzieć się, że w tym samym okresie populacja Sopotu zmniejszyła się o 316 osób. Najbardziej aktualne publicznie dostępne dane na temat salda migracji w Sopocie można natomiast znaleźć w Statystycznym Vademecum Samorządowca. W 2016 roku saldo migracji w Sopocie wyniosło -139 osób, a w poprzednich kilku latach również było ujemne.

Ze strony internetowej Urzędu Statystycznego w Gdańsku można się dowiedzieć, że w 2017 roku populacja Gdańska zwiększyła się o 500 osób. Saldo migracji na pobyt stały wyniosło natomiast 804 osoby.

Chociaż zmiany w populacjach Gdańska, Gdyni i Sopotu są stosunkowo niewielkie, prawdą jest, że Gdańsk jako jedyny notuje dodatni bilans migracji i jest jedynym miastem w Trójmieście, w którym przybywa ludności.

 

 

Share The Facts
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska

 

Z Trójmiasta tylko w Gdańsku nie ubywa mieszkańców. Mamy dodatni bilans migracji.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.