Liczba Syryjczyków w Polsce

14.10.2015

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Według informacji medialnych oraz wypowiedzi przedstawicieli Fundacji Estera, prawdą jest, że część z przyjętych syryjskich rodzin opuściło Polskę.

Wypowiedź jesteśmy niestety zmuszeni uznać za nieweryfikowalną z powodu braku rzetelnych źródeł i braku możliwości potwierdzenia liczby wspomnianej w wypowiedzi.

Również nie udało się nam otrzymać odpowiedzi Fundacji Estera na nasze zapytanie przesłane pocztą elektroniczną.

Wzmianki prasowe:

Dziennik.pl

Portal Śremski

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.