Danuta Hübner o głosowaniu ws. przyznania Polsce dodatkowego mandatu do Parlamentu Europejskiego

05.02.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Parlamencie Europejskim jest 14 wiceprzewodniczących. Ich zadaniem jest kierowanie obradami Parlamentu podczas nieobecności przewodniczącego PE. Dodatkowo wypełniają dodatkowe obowiązki przydzielone im przez przewodniczącego.

Share The Facts
Danuta Hübner
Poseł do Parlamentu Europejskiego


My czasem przesadzamy z ważnością tego miejsca, bo jest 14 wiceprzewodniczących PE.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.