Debata kandydatów na Prezydenta Krakowa

22.10.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Kraków Congress Centre do końca 2014 roku Centrum Kongresowe jest zarezerwowane na 60 dni. Natomiast z 365 dni w 2015 roku zarezerwowano już 175.

Jak podkreśliła Izabela Helbin, dyrektor zarządzającego obiektem Krakowskiego Biura Festiwalowego w rozmowie z krakowską Gazetą Wyborczą, do Centrum spływają rezerwacje na 2016, 2017, a nawet 2020 rok.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.