Debata kandydatów na Prezydenta Krakowa

22.10.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Serwis StatKrak od roku 2003 publikuje dane na temat bezpieczeństwa publicznego w Krakowie. Przestępczość w latach kolejnych wyraźnie wzrosła, od 22.3 do 57.2 przestępstw na 1000 mieszkańców w 2011 roku. Tendencję spadkową zauważyć można od roku 2012, gdzie liczba ta wyniosła 52.4 oraz 40.9 przestępstw na 1000 mieszkańców w roku następnym.

(PDF Rysunki, rysunek VI)

W 2013 roku w dzielnic Nowa Huta doszło do mniejszej liczby przestępstw na 1000 mieszkańców w porównaniu z m.in. Starym Miastem czy Grzegórzkami. Nie jest to jednak liczba mniejsza od pozostałych dzielnic Krakowa, „bezpieczniejszymi” dzielnicami są Mistrzejowice, Wzgórza Krzesławickie czy Podgórze Duchackie.

Bez tytułu.png

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.