Debata kandydatów na Prezydenta Krakowa

22.10.2014

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Jak podaje Biuletyn Informacji Publicznej Krakowa, w dniach od 1 września do 8 października przeprowadzone zostało badanie poczucia bezpieczeństwa w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz Biurem Badań Społecznych “Obserwator”.Na dzień 21 października 2014 r., wyniki badania nie zostały podane do publicznej informacji. Zespół Demagoga zwrócił się z prośbą o udostępnienie przywołanych wyników.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.