Debata kandydatów na Prezydenta Krakowa

22.10.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z opracowanym na zlecenie miasta raportem “Ruch Turystyczny w Krakowie 2013” w ubiegłym roku Kraków odwiedziło 9,25 mln osób.

Z danych zaprezentowanych w tym samym raporcie wynika, że w latach 2008-2009 liczba turystów znacząco spadła.

 

Rok odwiedzający ogółem
2005 7.100.000
2006 7.500.000+ 500.000 (w związku z wizytą papieża)
2007 8.060.000
2008 7.450.000
2009 7.300.000
2010 8.150.000
2011 8.600.000
2012 8.950.000
2013 9.250.000

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.