Debata kandydatów na Prezydenta Krakowa

22.10.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Z informacji zamieszczonych w budżecie Miasta Krakowa wynika, że na promocję jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku wydane zostanie 7 223 102 zł (ponad 7 mln). Jeżeli chodzi o rok 2013 wydane zostało 8 234 685 zł.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.