Debata Majchrowski vs. Lasota. Wyzwanie: Kraków – dogrywka.

03.12.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Uwzględniając dane z Raportu Końcowego Badań Ruchu Turystycznego w Krakowie w 2012 roku, wspomniana przez prezydenta Majchrowskiego tendencja wzrostowa była znacznie niższa:

 

2005= 7.100.000;

2006= 7.500.000;

2007= 8.060.000;

2008= 7.450.000;

2009=7.300.000;

2010= 8.150.000;

2011=8.600.000;

2012=8.950.000.

 

Statystyki z raportu końcowego za rok 2013 przedstawiają inne liczby – i chociaż zespołowi Demagog.PL nie udało się dociec źródła zmiany, według tych danych słowa Jacka Majchrowskiego także nie są zgodne z prawdą.

 

2009= 7 300 tysięcy;

2010=7 700 tysięcy;

2011= 8 050 tysięcy;

2012= 8 225 tysięcy;

2013= 8 435 tysięcy.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.