Debata na Uniwersytecie Jagiellońskim

22.10.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Podkomisja istotnie została powołana 28 sierpnia 2014 roku (czyli nieco ponad rok temu).

Komisja odbyła 6 posiedzeń pomiędzy 24 września 2014 a 9 lipca 2015 roku (w tym jedno na którym wybrano prezydium komisji). Liczbę posiedzeń można sprawdzić wpisując w wyszukiwarkę frazę “Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.