Debata na Uniwersytecie Jagiellońskim

22.10.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z wyliczeniami dokonanymi za pomocą oficjalnego kalkulatora wynagrodzeń Ministerstwa Finansów, w roku 2015, kwota netto od zarobków wysokości 4 000 zł brutto, wyglądać będzie następująco:

  • umowa o pracę (stała wysokość wynagrodzenia w każdym miesiącu, praca w miejscu zamieszkania, stawka ubezpieczenia wypadkowego na poziomie 1,93%) – 2 853,96 zł. Nasz dochód zmniejszany jest zatem o 1146,04 zł.

  • umowa zlecenie po potrąceniu wszystkich składek (emerytalnej, rentowej, chorobowej i zdrowotnej), przy koszcie uzyskania przychodu 20% i stawce ubezpieczenia wypadkowego na poziomie 1,93% – 2 911,96 zł. Nasz dochód w tym przypadku pomniejszony jest o 1088,04 zł.

  • umowa zlecenie po potrąceniu wszystkich składek (emerytalnej, rentowej, chorobowej i zdrowotnej), przy koszcie uzyskania przychodu 50% i stawce ubezpieczenia wypadkowego na poziomie 1,93% – 3 097,96 zł. Potrącane zostaje 902,04 zł.

  • umowa o dzieło przy koszcie uzyskania przychodu 20% – 3 424,00 zł. Potrącenie o kwotę 576 zł.

umowa o dzieło przy koszcie uzyskania przychodu 50% – 3 640,00 zł. Potrącenie o kwotę 360 zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.