Debata na Uniwersytecie Jagiellońskim

22.10.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z informacją pochodzącą z  Narodowej Fundacji Badań nad Edukacją w Wielkiej Brytanii W wieku 6 lat obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci z 19 krajów UE (Austria, Belgia, Chorwacja, Republika Czeska, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Republika Irlandii, Włochy, Luxemburg, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Polska). Dzieci z Wielkiej Brytanii idą natomiast do szkoły w wieku 5 lat.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.