Debata parlamentarna LoveKraków!

19.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

14 lipca 2014 r. Urząd Miasta Krakowa poinformował m.in. o powołaniu przez Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego zespołu zadaniowego ds. budowy metra – jego praca miała koncentrować m.in. się na identyfikacji uwarunkowań realizacji tego przedsięwzięcia.

Jak wynika z informacji udzielanych mediom przez Zastępcę Prezydenta Krakowa, Tadeusza Trzmiela, studium wykonalności metra w Krakowie ma powstać w 2016 r.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.