Debata parlamentarna LoveKraków!

19.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Chodzi o Mariusza Kamińskiego, który 30 marca br. został skazany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia na trzy lata więzienia oraz 10-letni zakaz zajmowania stanowisk w związku z przekroczeniem uprawnień przy aferze gruntowej w 2007 r.

Mariusz Kamiński startuje w wyborach do Sejmu z 2. miejsca listy PiS w okręgu nr 19 w Warszawie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.