Debata parlamentarna LoveKraków!

19.10.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Najprostszym sposobem na sprawdzenie ile dochodu zabiera państwo, jest sprawdzenie kiedy w danym roku wypada Dzień Wolności Podatkowej, a więc symboliczna data, kiedy obywatele przestają płacić państwu, a zaczynają zarabiać na samych siebie. W tym roku dzień ten wypadał na 11 czerwca, a państwo zabrało 44% dochodu.

W oficjalnym zeszłorocznym raporcie Centrum im. Adama Smitha „Dzień Wolności Podatkowej 2014” zostało wyjaśnione, że Dzień Wolności Podatkowej to „symboliczny moment, w którym statystyczny obywatel przestaje wreszcie pracować na rzecz rządu (płacąc wszystkie nałożone na niego podatki, nie tylko podatek PIT i VAT) i zaczyna pracować dla siebie i swojej rodziny”.
Wykres na stronie CAS ukazuje także graficznie,że w tych wyliczeniach zostały uwzględnione podatki bezpośrednie, jak i pośrednie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.