Debata parlamentarna Radia TOK FM w Radomiu

13.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W lipcu 2015 roku stopa bezrobocia w mieście Radom wyniosła 19%. Warto wspomnieć, że pierwszy raz od kilku lat, bezrobocie w tym mieście spadło poniżej 20%, a jeszcze w maju tego roku wyniosło równe 20%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.