Debata parlamentarna Radia TOK FM we Wrocławiu

28.09.2015

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Propozycje Nowoczesnej.PL to rozwiązania sprzyjające rozwijaniu mecenatu i finansowania prywatnego, m.in odpis 1% podatku CIT na wspieranie kultury  (nie jest to 1% z budżetu państwa na kulturę). Jest mowa o “odpolitycznieniu kultury” a nie o prywatyzacji.
Jednak nie dotarliśmy do bezpośredniego zapisu z konwencji programowej, bądź innego wydarzenia, w którym to właśnie lider partii Nowoczesna.PL wypowiadałby się na temat prywatyzacji teatrów, stąd właśnie kategoria nieweryfikowalne.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.