Debata prezydencka #CzasDecyzji

21.05.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na podstawie dokumentu Senat w tradycji i praktyce ustrojowej Rzeczypospolitej, przygotowanym przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym i Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych z okazji 90. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej, prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki pisze:

(..) zdecydowana większość senatorów reprezentowała środowiska inteligenckie i ziemiańskie. fotele senatorskie uzyskało kilku duchownych, w tym arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego Józef Teodorowicz oraz biskup krakowski Adam Sapieha. Obaj zostali jednak zobowiązani do złożenia mandatów przez Stolicę Apostolską.

Tym samym słowa Andrzeja Dudy są prawdziwe, co potwierdza także Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu. Spis wszystkich senatorów II RP dostępny tutaj. Również na stronie Senatu możemy znaleźć następujące stwierdzenie: “Wśród senatorów byli jednak duchowni i przedstawiciele innych religii, wybierani w wyborach powszechnych.”

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.