Debata prezydencka #CzasDecyzji

21.05.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Bronisław Komorowski zawetował cztery ustawy, uchwalone za czasów rządów koalicji PO-PSL. [źródło_1] [źródło_2] [źródło_3] [źródło_4].

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.